Kamerbrief over bekrachtiging initiatiefvoorstel van Wet zorgplicht kinderarbeid

Minister Kaag meldt de Tweede Kamer dat de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van Wet zorgplicht kinderarbeid na het zomerreces verder wordt opgepakt. Een eensluidende brief is aan de Eerste Kamer verzonden.