Kamerbrief over voortgang omvorming ProRail

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de omvorming van ProRail tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met eigen rechtspersoonlijkheid.