Uitstelbrief beantwoording meerdere schriftelijke vragen

Minister Slob geeft te kennen dat hij de antwoorden van schriftelijke vragen voor het einde van het zomerreces beantwoordt.