Kamerbrief over nader overleg over de regieverpleegkundige

Met deze kamerbrief informeert minister Bruins over het in te dienen wetsvoorstel BIG II en de bijbehorende overgangsregeling voor verpleegkundigen.