Antwoord op vragen over de sloop van gebouwen door Israël in gebieden deels onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit

Minister Blok beantwoordt vragen van het lid Karabulut over de sloop van gebouwen door Israël in gebieden deels onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit.