Antwoord op vragen over de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over eenzijdige resoluties bij de VN

Minister Blok beantwoordt vragen van de leden Omtzigt, Stoffer, Voordewind, Koopmans, De Roon en Baudet over de uitvoering van de motie-Van der Staaij
c.s. over eenzijdige resoluties bij de VN.