Beantwoording vragen over strijdsters voor vrouwenrechten in Afghanistan

Minister Blok beantwoordt vragen van het lid Ploumen over 'strijdsters voor vrouwenrechten in Afghanistan die steeds verder in het nauw komen'.