Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst van milieuministers 11 en 12 juli 2019 Helsinki

Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Wiebes informeren de Tweede Kamer over de informele bijeenkomst van milieuministers op 11 en 12 juli 2019.

De bijeenkomst ging over de volgende onderwerpen:

  • EU klimaatambities en boodschappen richting de VN SG-klimaattop;
  • de mogelijkheden van circulaire economie in de aanpak van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies;
  • de volgende stappen voor een mogelijke EU circulaire economie 2.0.