Als de weg naar passend onderwijs niet passend is, beleid, besluit en uitvoering

Het rapport analyseert vragen en klachten van kinderen, jongeren, ouders en professionals rond kinderen over het leerlingenvervoer. Het geeft een aantal uitgangspunten voor gemeenten om het beleid, de besluitvorming en de uitvoering van het leerlingenvervoer te verbeteren.