Antwoorden op vragen over de in het verleden te hoge collegegelden voor de parttime master Bedrijfskunde

Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen over de coulanceregeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam met betrekking tot de in het verleden te hoge collegegelden voor de
Parttime Master Bedrijfskunde.