Kamerbrief bij jaarverslag 2017-2018 Nationaal Preventie Mechanisme


Minister Dekker stuurt het Jaarbericht 2017-2018 van de deelnemers aan het NPMoverleg aan. Hij geeft daarbij een korte toelichting op het Nationaal Preventie Mechanisme (NMP).