Kamerbrief bij rapport over het vervolg onderzoek JICN en nulmeting nieuwbouw

Minister Dekker stuurt het rapport over het (vervolg) onderzoek Justitiële Inrichting Caribisch Nederland en nulmeting nieuwbouw. Het betreft een
gezamenlijk onderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving en het College voor de Rechten van de Mens naar de behandeling van gedetineerden en de omstandigheden in de nieuwbouw van de justitiële inrichting op Bonaire. Minister Dekker gaat in op enkele aanbevelingen uit het rapport.