Beantwoording Kamervragen over grenseffecten Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden Krol en Van Brenk (50PLUS) over de grenseffecten van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).