Uitstelbrief beantwoording vragen over het bericht dat de VS Nederland zou willen helpen Syriëgangers terug te halen

Minister Blok laat de Tweede Kamer weten dat hij de Kamervragen over het bericht dat de VS Nederland zou willen helpen Syriëgangers terug te halen niet op tijd kan beantwoorden.