Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Commissie Geurhinder Veehouderij

Staatssecretaris Van Veldhoven geeft een beleidsreactie op het rapport van de Commissie Geurhinder Veehouderij. Ook gaat zij in op 2 moties over dit onderwerp.