Kamerbrief over advies Integrale Adviescommisie-Omgevingswet

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een brief over het het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet, waarover de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet een advies heeft uitgebracht.