Nota nav verslag bij Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Staatssecretaris Van Ark biedt de Tweede Kamer aan de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong.