Beantwoording vragen over geschonden mensenrechten in Groningen

Minister Wiebes beantwoordt vragen over geschonden mensenrechten in Groningen. De vragen zijn naar aanleiding van de aanbevelingen van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties (VN).