Kabinetsinzet inzake het Stabiliteits- en Groeipact

Minister van Financiën Hoekstra stuurt de kabinetsinzet inzake het Stabiliteits- en Groeipact naar de Tweede Kamer.