Nota van Wijziging Implementatiewet

Minister Hoekstra van Financiën stuurt, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn naar de Tweede Kamer.