Beantwoording schriftelijk overleg over de Transportraad van 20 september 2019

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt namens staatssecretaris Van Veldhoven de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de geannoteerde agenda van de Transportraad van 20 september 2019.