Kamerbrief over ontwerpbesluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.