Kamerbrief aanbieding voorhang ontwerpbesluit Baadi

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Baadi) in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking. Een vergelijkbare brief is aan de Eerste Kamer aangeboden.