Beantwoording Kamervragen over artikel over EU en CO2 maatregelen luchtvaart

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'L’UE refuse d’abandonner sa souveraineté sur les
émissions de CO2 de l’aviation'. Het artikel gaat over de positie van de Europese Unie (EU) ten opzichte van CO2-maatregelen voor de luchtvaart.