Aanbiedingsbrief bij afschrift brief hoofdlijnen van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven aan de Eerste Kamer bij een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer met daarin de hoofdlijnen van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek.