Beantwoording Kamervragen over opkomst zorgbeveiligers en hardnekkige fenomeen separatie in ggz

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over de opkomst van zorgbeveiligers en het hardnekkige fenomeen van separatie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).