Beantwoording vragen over het bericht dat numerus-fixus-opleidingen niet altijd vol zitten

Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over het bericht van de NOS dat numerus-fixus-opleidingen niet altijd vol zitten.