Aanbieding reactie Raad van State op amendement over Afdeling Koninkrijksgeschillen

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer de reactie van de Raad van State op de oprichting van een Afdeling Koninkrijksgeschillen binnen de Raad. De oprichting van deze afdeling is door een amendement van de Tweede Kamer in het wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen opgenomen.

De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.