Voortgangsrapportage Digitale toegang

Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over de stand van zakenover de relevante wet- en regelgeving en de huidige stand van zaken van de implementatiestrategie van eID.