Kamerbrief over Tweede voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021

Minister De Jonge, minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis informeren de Tweede Kamer over de Tweede voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021. De eerste voortgangsrapportage van dit programma is in december 2018 verstuurd.