Beantwoording Kamervragen over invoering schuldverklaring DUO

Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over het bericht 'Liegen over je studieschuld lastiger: DUO komt met schuldverklaring'.