Beantwoording vragen over ontwikkelingen rondom VOG

Minister Dekker beantwoordt vragen over de procedure, de doorlooptijden per gemeente en het verdienmodel van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).