Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

Deze evaluatie van de Wet aanpak schijnconstructies (Was) gaat in op het doel en de effecten van de verschillende maatregelen van de wet. De overkoepelende vraag is in hoeverre de maatregelen uit de Was hebben bijgedragen aan het tegengaan van schijnconstructies op de arbeidsmarkt.