Kamerbrief over uitvoering moties over verantwoordelijkheden landen binnen het Koninkrijk

Staatssecretaris Knops informeert de Eerste Kamer over de uitvoering van de motie-Van Raak en de motie-De Graaf. De motie-Van Raak vraagt de regeringen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland om in gezamenlijk overleg tot een nadere invulling te komen van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en van het Koninkrijk als geheel. De motie-De Graaf vraagt om een evaluatie van het Statuut met het oog op eventuele modernisering te bevorderen.