Nota naar aanleiding van verslag inzake verlenging concessieperiode met een jaar

Minister Slob reageert op de schriftelijke inbreng van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het wetsvoorstel voor wijziging van de Mediawet 2008. Het wetsvoorstel houdt verband met de verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar.