Stand van zaken tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de werking van het handelingskader voor hergebruik van PFAS(Poly- en perfluoralkylstoffen)houdende grond en baggerspecie.