Advies Raad van State over 3e nota van wijziging wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Advies van de Raad van State over de 3e nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders).