Nader rapport 3e nota van wijziging wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Minister Bruins en minister De Jonge reageren op het advies van de Raad van State over de 3e nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders).