Nader rapport over 3e nota van wijziging wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders

Minister Bruins en minister De Jonge reageren op het advies van de Raad van State over de 3e nota van wijziging bij het voorstel van wet houdende regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders).