Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Minister Slobstuurt de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over het bevorderen van een gelijke kans op doorstroom van leerlingen met een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in de theoretische of gemengde leerweg naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs.