Beantwoording Kamervragen over ontwerpbegroting 2020 Koning

Minister-president Rutte beantwoordt vragen over de ontwerpbegroting 2020 van de Koning.

De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.