Kamerbrief over financiële positie van onderwijsinstellingen in 2018

Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over de financiële situatie van onderwijsinstellingen in 2018. Zij besteden daarbij met name aandacht aan de toegenomen reserves.