Beantwoording schriftelijke vragen PAS luchtvaart

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt schriftelijke vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in relatie met de luchtvaart.

Zij gaat in op:

  • stikstofdepositie;
  • veergunningen van luchthavens in het kader van de Wet natuurbescherming;
  • route-alternatieven Wezep;
  • appendices van het wettelijk rekenvoorschrift voor geluidberekeningen regionale luchthavens.