Aanbiedingsbrief bij Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2017-2018

Minister Ollongren biedt de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2017-2018, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet aan.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.