Aanbiedingsbrief nota van wijziging Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, een nota van wijziging betreffende het wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking naar de Tweede Kamer.