Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wetsvoorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Minister Wiebes stuurt de memorie van antwoord over het wetsvoorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie naar de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel bevat  regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen.