Kamerbrief over goed bestuur en intern toezicht bij een zorginstelling

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de maatregelen om interne en externe toezicht op integere en professionele bedrijfsvoering te versterken en om voorwaarden te stellen aan dividenduitkering in de extramurale zorg.