Beantwoording vragen over het bericht dat huurders geen baby’s mogen krijgen in bepaalde huurwoningen in Amsterdam

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht dat huurders geen baby’s mogen krijgen in bepaalde huurwoningen in Amsterdam.