Kamerbrief toereikendheid doelmatigheid kosten(toerekening)

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de opzet van het onderzoek naar de toereikendheid en de besteding van het macrobudget voor het middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.