Kamerbrief met reactie op moties experimenten funderend onderwijs

Minister Slob gaat in op enkele moties over experimenten in het funderend onderwijs (basisonderwijs).